Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES I INFORMACIÓ COMERCIAL

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

La Clara Castells Urgell (“Etholink”), domiciliada al Carrer Montserrat, núm. 10A, 08330, Premià de Mar (Barcelona), amb NIF 46243088R, correu electrònic clara@etholink.com i lloc web www.etholink.com.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les seves dades personals seran tractades per Etholink per gestionar la relació contractual i prestar-li els serveis sol·licitats, el que suposa que s’utilitzaran per preparar diagnòstics, tractaments i plans de seguiment de problemes de comportament d’animals domèstics, així com d’altres serveis que es puguin oferir per part d’Etholink.

3. Quina és la base legítima per la qual tractem les seves dades?

La base legítima del tractament és, amb caràcter principal, el consentiment de l’usuari i/o l’execució del contracte de prestació de serveis formalitzat entre les parts.

 

4. Quant temps conservarem les seves dades?

Les seves dades podran ser conservades durant el temps necessari que determini la duració del servei prestat. Posteriorment, les dades podran ser conservades de manera anonimitzada durant un termini no superior a 5 anys per finalitats d’investigació científica i disseny de tractaments.

 

5. Cedim les seves dades a tercers?

Amb caràcter general, les seves dades no se cediran a tercers llevat que així ho estableixi o imposi una llei. Tampoc es realitzaran, a priori, transferències internacionals de dades. En cas de concórrer, aquestes es realitzarien amb les degudes garanties legals en consonància amb els articles 44 i següents del Reglament General de Protecció de Dades.

 

6. Quins drets té sobre les seves dades?

Finalment, es posa en el seu coneixement que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic privacitat@etholink.com amb la Ref. “exercici drets protecció dades” acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d’identitat o document d’identificació equivalent. En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans, per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb Etholink. 

 

7. Informació comercial

Es destaca que es podrà esgrimir interès legítim pel responsable de tractament per la remissió d’informació promocional per via electrònica a clients actuals respecte dels mateixos o similars serveis que aquest hagi contractat prèviament, mentre el mateix no s’hi hagi oposat específicament a això, de conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.