Téns un gat que no et deixa dormir perquè no para de miolar durant la nit? Sabies que pot ser degut a vàries causes?

Pot ser que sigui per demanda d’atenció, o per aconseguir un objectiu determinat (menjar, per exemple), o que sigui un gat en zel, entre d’altres. Una d’elles, si el teu gat ja és vellet, és el síndrome de disfunció cognitiva, que ve a ser l’Alzheimer humà en gats. Quasi la meitat dels gats majors d’11 anys presenten un o varis signes de tenir aquest síndrome. Un dels signes més característics d’aquest problema és precisament aquest, el fet de miolar de forma molt insistent durant la nit. Això és degut a una alteració del cicle de la son que es produeix a conseqüència d’aquest síndrome. Els gats es senten molt més desorientats de nit, i per això miolen, reclamant l’ajuda del propietari.

Que sàpigues que no podem castigar aquesta conducta, com evidentment no castiguem mai, però menys això! D’altra banda, tampoc ho hem de recompensar, cosa que faríem si l’atenem a fer-li cas quan miola, ja que llavors provocarem que ho continuï fent…

I doncs, què fem?

Doncs en primer lloc, descartar que no hi hagi cap problema mèdic al nostre veterinari, i un cop confirmem que pateix una disfunció cognitiva, emprendrem un conjunt de mesures destinades a que es senti més orientat i no li afecti tant aquest problema. Entre elles, li facilitarem els elements necessaris per a què trobi més fàcilment tot el què necessita. A més, intentarem que augmenti l’activitat diürna, a través del joc i d’elements d’enriquiment ambiental. També li afegirem complements dietètics per ajudar a frenar l’envelliment i inclús, si és necessari, el medicarem.

Quan abans en siguem conscients, més ajudarem al nostre company felí, ja que més retardarem l’aparició dels signes d’aquest síndrome!