– Els Nostres Serveis –

Visites de revisió

Si han passat més de 3 mesos i ha sorgit una complicació o retrocés en un problema de comportament ja tractat amb nosaltres, o si ha aparegut un nou problema de comportament, acudirem novament al teu domicili per a diagnosticar què li passa al teu company caní o felí. Igual que vam fer a la primera visita, t’explicarem i enviarem les pautes per a tractar el problema.
60 minuts
65 euros
Tot l’explicat anteriorment. És a dir:
  • Desplaçament al teu domicili *1 (veure Condicions dels Serveis)
  • Possibles modificacions en el qüestionari ja realitzat anteriorment
  • Passeig per observar la seva conducta al carrer
  • Enviament de les pautes a seguir *2 (veure Condicions dels Serveis)
  • Seguiment a curt termini *3 (veure Condicions dels Serveis)
*1 Els desplaçaments queden inclosos sempre i quan no sobrepassin el límit de l’àrea representada al mapa. Més enllà d’aquest límit es facturarà a 0,10e/km, en trajecte d’anada i tornada des del límit. *2 Les pautes són confidencials i es prohibeix la seva recirculació. Això seria perillós, ja que cada una de les pautes és específica del cas que es tracta, que mai és idèntic a un altre i per això extrapolar les pautes a un nou cas té un risc. D’altra banda, existeixen els nostres drets d’autor i no admetem la recirculació. *3 Sempre que realitzem una primera visita, també implica un seguiment de l’evolució a curt termini. És a dir, durant tres mesos després de la primera visita admetrem petites consultes telefòniques o via electrònica de petites qüestions o dubtes que puguin preocupar als propietaris. Aquest seguiment no implica la realització de visites gratuïtes per telèfon o email. Si considerem que és necessari realitzar modificacions de conducta o noves visites pel tractament, així ho recomanarem i no admetrem l’opció de tractar o recomanar solucions per telèfon  o email si el client no vol concertar una nova cita. Aquesta és només una opció referent a petites consultes o actualitzacions del cas.