Primera Visita Online

En què consisteix?

– PRIMERA VISITA ONLINE – 

En la nostra primera visita online et donem una primera resposta al problema de comportament que presenti el teu gos o gat. Aquesta visita consisteix en el mateix funcionament que la presencial, per poder tractar de manera més objectiva l’origen i l’entorn del problema per realitzar un diagnòstic clínic comportamental, juntament amb l’explicació i l’enviament de les pautes corresponents.

Quins beneficis pots aconseguir?

– PRIMERA VISITA ONLINE – 

El principal benefici consisteix en poder facilitar aquest servei als casos que tinguin més complicat poder realitzar aquesta visita de manera presencial, com són:

– Els gats que els suposi un estrés elevat la presencia de persones noves
– Les persones que tinguin uns horaris laborals complicats que dificultin poder concertar una visita
– Les persones que visquin a un domicili allunyat de les zones de treball presencials d’Etholink

Què inclou?

– PRIMERA VISITA ONLINE – 

QÜESTIONARI
COMPLET

Recomanem la presencia de tots els membres de casa per la recollida de dades

DIAGNÒSTIC CLÍNIC
COMPORTAMENTAL

Realitzat per una de les nostres professionals en etologia clínica

EXPLICACIÓ I ENVIAMENT
DE LES PAUTES A SEGUIR

Enviament de les pautes passat 1-2 dies laborals de la visita

SEGUIMENT DEL CAS
A CURT TERMINI

Per a comprovar la correcta
evolució del cas

Més informació

– PRIMERA VISITA ONLINE – 

90 minuts

75 €

1. Les pautes són confidencials i es prohibeix la seva recirculació. Això seria perillós, ja que cada una de les pautes és específica del cas que es tracta, que mai és idèntic a un altre i per això extrapolar les pautes a un nou cas té un risc. D’altra banda, existeixen els nostres drets d’autor i no admetem la recirculació.

2. Durant els tres primers mesos després de la primera visita oferim el servei de petites consultes o dubtes que puguin sorgir sobre el problema de comportament tractat (via telèfon, whats o mail). Si la consulta es complexa i suposa un temps de resposta més extensa per part nostra, considerem necessari realitzar una nova visita o la modificacions de conducta corresponent pel seu tractament.

També et pot interessar: Primera visita presencial, Modificació de conducta, Visites de revisió i Cursos i tallers presencials.

Per a més informació no dubtis en contactar amb nosaltres via whatsapp, trucada o mail.